Tarptautinių profesionalų tinklas Global Lithuanian Leaders įsteigė Globalios Lietuvos Apdovanojimus, norėdami pagerbti ir įvertinti užsienyje gyvenančių lietuvių ir su Lietuva susijusių asmenų jau pasiektas aukštumas, atkreipti dėmesį į jų idėjas ir ateities tikslus sukurti pasauliniu mastu sėkmingą ir stiprią Lietuvą.

Tuo pačiu Globalios Lietuvos apdovanojimais kviečiama kurti Lietuvoje tokią aplinką, kurioje būtų vertinama ir skatinama tarptautinės patirties sklaida bei tarptautinių profesionalų pasiryžimas aktyviai įsitraukti, veikti ir prisidėti prie Lietuvos tobulėjimo.

Apdovanojimai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su LR Prezidento rūmais ir LR Užsienio reikalų ministerija.